Klub přátel Ski klubu

Klub přátel Ski klubu, je velmi volné sdružení všech, kteří prošli Ski klubem, ať už bývalých členů, jejich rodičů, trenérů  a přátel, se kterými jsme prožili spoustu pěkných chvilek na různých soustředěních a horách, spali na karimatkách, vařili, mazali lyže a chleby …. 
A protože jsme toho společně prožili hodně, napadlo nás, že bychom se občas mohli potkávat při různých sportovních a společenských akcích, pokud budete mít čas a chuť.
Samozřejmě plán lze rozšiřovat, měnit, to už záleží na vás, s čím přijdete, co navrhnete.