Pozvánka na III. ročník Lyžařského a snowboardového přeboru škol Jihomoravského kraje

12.02.2014 12:09

 

Lyžařský a snowboardový přebor škol

Jihomoravského kraje

III. ročník

 

Vypisuje:         Ski Klub Velké Meziříčí  a KR AŠSK Jihomoravského kraje

 

Za podpory:     Ski klubu Viktoria Brno

 

Charakter         1.Pohárový závod nižšího stupně základních škol /kategorie I. a II./,

závodu:           2. Pohárový závod vyššího stupně základních škol/kategorie III. a IV./,

                        3. Pohárový závod středních a učňovských škol /kategorie V. a VI./ 

                       

vždy v alpském lyžování a snowboardingu

             

Disciplina:       Obří slalom (jednokolově)

 

Technické        SKI KLUB Velké Meziříčí

provedení:

 

Datum:             Středa  5 .března . 2014

 

 

Místo:              Lyžařský areál SKI KLUBU Velké Meziříčí na Fajtově kopci.

 

Kategorie:      Kategorie jsou rozděleny na chlapce a dívky

 

                       I            1. - 3. třída

II              4. - 5. třída

III            6. a 7. Třída (prima, sekunda)

IV            8. a 9. třída (tercie, kvarta)

V             1. a 2. ročník středních a učňovských škol

VI            3. a 4. ročník středních a učňovských škol

VII           Vyučující – bez rozdílu věku

  

Přihlášky:        do úterý 4. 3 . 2014 do 17:00 hod.

                        

                        Přihlašovat se musíte prostřednictvím formuláře
                         
https://www.skivm.cz/prebor-skol-jihomoravsky

                       

                        Případné problémy s přihláškou řešte na tel. 773 528 084

 

                        POZOR !!! V den závodu již nelze přihlásit nového závodníka !!!

                        A to ani na místě závodu !

                       

Startovné:        30,- Kč na osobu, bude hrazeno z prostředků KR AŠSK JMK

 

                      

Doprava :         Pořadatel zajistí Ski bus z autobusového a vlakového nádraží a zpět Na přesné časy se                   informujte na kontaktních telefonech v předstihu.

 

Losování:        úterý 4. 3. 2014   v 19,00 hod. - závodní kancelář lyžařský areál na Fajtově kopci

 

Zdravotní         MUDr.Jiří Kašé

služba:

 

Způsob            O případném odvolání závodu se budou informovat zástupci přihlášených dne

odvolání:          4.3.2014  do 12:00 hod na tel. 724 425 848

 

Časový 7:45 - 9:00 hod      prezentace a výdej startovních čísel

rozvrh:             9:05 hod                 prohlídka tratě

                         9:30 hod                 start od nejmladší kategorie

 

Vyhlášení výsledků: po skončení závodu budou vyhlášeni vítězové na prvních třech místech v daných kategoriích. Vítězové budou vyhlášeni pouze v těch kategoriích, ve kterých budou startovat minimálně 3 závodníci.

 

 

Celkový vítěz přeboru:

 

Soutěžíme ve třech samostatných pohárových závodech,a to:

 

1. Pohárový závod nižšího stupně základních škol /kategorie I. a II./, v alpském lyžování a  snowboardingu

 

 

2. Pohárový závod vyššího stupně základních škol/kategorie III. a IV./, v alpském lyžování a  snowboardingu

 

 

3. Pohárový závod středních a učňovských škol /kategorie V. a VI./ v alpském lyžování a  snowboardingu

 

 

V každém jednotlivém poháru zvítězí vždy škola s nejvyšším počtem získaných bodů (součet bodů šesti nejlepších reprezentantů školy bez rozdílu kategorií ). V kategorii vyučující si závodníci při prezentaci určí do jakého soutěžního poháru budou jejich body započítávány.

Pokud budou mít školy stejný součet bodů, vítězem se stane škola s vyšším počtem prvních míst, popř. druhých nebo třetích míst.

Body do celkového hodnocení se udělují pouze za kategorie ve kterých bude startovat  min. 5 závodníků z min.2 různých škol.

 

 

 Bodová stupnice za umístění v lyžařských závodech:

Umístění              body                                                  

1.                          30                                                       

2.                          24                                                      

3.                          18

4.                          15                                                                                                     

5.                          13                                                                                                             

             6.                          11

             7.                            9

             8.                            7 

             9.                            5

            10.                           3

            11.                           2

            12.                           1                                                                       

 

Bodová stupnice za umístění ve snowboardových závodech:

 

Umístění              body                                                   

1.                          18                                                       

2.                          12                                                      

3.                          10

4.                          8                                                                                                       

5.                          6                                                                                                             

             6.                          4

             7.                           2

             8.                           1  

           

 

Různé:                                   

 

ü  závodníci, činovníci a diváci se zúčastní na vlastní nebezpečí

ü  za neodevzdané startovní číslo pořadatel účtuje 300,- Kč

ü  pořadatel si vyhrazuje právo změny  ustanovení rozpisu

ü   závodníci startují na vlastní náklady

ü  ubytování pořadatel nezajišťuje

ü  informace o ubytování - kontakt tel: 566 523 457

ü   závodníci budou povinně vybaveni lyžařskou helmou

ü   jedna škola může do každé kategorie nominovat maximálně deset závodníků

ü  Celodenní pernamentka pro závodníka a doprovod 100,-Kč

 

 

 

Ředitel závodů: Ing. Jiří Novotný

 

Kontakt :  palka@skivm.cz , tel. 724 425 848

 

Velké Meziříčí  26.1.2014                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skivm.cz/