Sportovní lékařská prohlídka
 

 • Ústav sportovní medicíny s.r.o.  
  Velodrom, Křižíkovského 22; tel. 543 211 367543 212 226
  Lékaři: prim. MUDr. Drahuška Bláhová
                     MUDr. Eva Sýkorová
                     RNDr. Marie Řezničková - sportovní antropolog
  Rozsah činnosti : A, B, C, D
  (Vysvětlivky - Česká společnost tělovýchovného lékařství)

   
 • Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace dd. tělovýchovného lékařství akultní
  nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53; tel. 543 182 992; 543 182 990
  Lékaři: MUDr. Pavel Homolka - krajský odborník, e-mail:pavel.homolka@fnusa.cz
             MUDr. Pavel Vank

   
 • Oddělení funkční diagnostiky a sportovní medicíny, Sdružení zdravotnických zařízení II,
  Poliklinika Zahradníkova 2/8; tel. 541 552 464; 607 258 714
  Lékaři: prim. MUDr. Renata Zanášková
                     MUDr. Jana Hlaváčová